xxxfffff
oprogramowanie dla_agentow_crm strony_na_komorke system_rezerwacyjny
1 2 3 4

Polityka prywatności

Strona internetowa sykon.pl prowadzona jest przez firmę PIRO s. c., producenta oprogramowania.

PIRO s. c. szanuje prawo do ochrony danych dotyczących swoich Klientów oraz Gości odwiedzających strony należące do niej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych, PIRO s. c. dba o ich bezpieczeństwo i przywiązuje wagę do pozyskania i utrzymania zarówno Pracowników, jaki i Klientów oraz Partnerów, a także do właściwego zabezpieczenia i ochrony ich danych.

PIRO s. c. podejmuje środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych jej powierzonych. Firma PIRO s. c. zobowiązuje się do nieudostępniania i nieprzekazywania zebranych danych innym podmiotom.

Dane gromadzone za pośrednictwem strony pochodzą od jej Użytkowników i są świadomie i dobrowolnie przez nich przekazywane. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko lub nazwę firmy, miasto lub siedzibę firmy, adres e-mail oraz kontaktowy numer telefonu. Zbierane dane ograniczone są do niezbędnego minimum potrzebnego do świadczenia usług na najwyższym poziomie i mogą być przetwarzane w zakresie odpowiedzi na zapytania, informowania naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach, informowania o aktualizacjach programowych oraz nowościach w ofercie handlowej. PIRO s. c. zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej korespondencji.
Na stronie sykon.pl można logować się do programów, których producentem jest firma PIRO s. c. W tym celu każdy Użytkownik powinien podać login i hasło do programu.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych z nim związanych. Ujawnianie, udostępnianie oraz sprzedaż danych nie jest przedmiotem polityki PIRO s. c.

Dane Użytkowników są przechowywane w bazach danych PIRO s. c., która utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności danych Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili możne zaktualizować swoje świadomie i dobrowolnie przekazane dane lub wyrazić brak zgody na ich przetwarzanie, wysyłając maila na adres biuro@sykon.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić każdą prośbę.

PIRO
Ul. Małopolska 4/6
70-513 Szczecin

Tel.: +48 22 300 11 90
Tel.: +48 91 350 01 62

E-mail: biuro@sykon.pl